Bakıda yaşayan gey cütlüyün həyatı -VİDEO

Video: Jam-News

QEYD: Müsahibə “Jam-News” platforması tərəfindən hazırlanmışdır.

Azərbaycanda həm dövlət, həm də cəmiyyət homoseksual partnyorluqlara müsbət yanaşmır. Bunu statistika da sübut edir: ölkə bütün dünya üzrə LGBTİQA+ icmasına tolerantlığına görə ən sonuncu pillələrdən birini tutur. Lakin bu Bakıda LGBTİQA+ cütlüklərə birlikdə yaşamağa mane olmur.

Bu müsahibədə isə siz əntiqə bir cütlüyün həyatı ilə tanış olacaqsınız. Bu cəsarəti və məsuliyyəti üstləndiyiniz, müsahibə zamanki özünüzü ifadə və nəqletmə tərziniz çox gözəldir. Toksik və fobik hisslərini kənara qoyan hər kəsin sevginizi, varlığınızı və burda olduğunuzu qəbul etdiyini bilirik. Həyatınızda və partnyorluğunuzda uğurlar, nə LGBTİQA+fob iqtidar, nə də oyuncağa çevrilmiş insanlar sevginizdən müqəddəs deyil!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s